Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίηση Εντύπων

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο περιγράφει τον σχεδιασμό και σελιδοποίηση ενός έντυπου ή/και ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης με την χρήση σύγχρονων εργαλείων λογισμικού που μπορούν να αποτελούν σουίτες ολοκληρωμένων εφαρμογών, ή εξειδικευμένα εργαλεία που εξυπηρετούν συγκεκριμένες εργασίες.  

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίηση Εντύπων, είναι η παροχή γνώσεων στους συμμετέχοντες, σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνικών σχεδιασμού και σελιδοποίησης εντύπων.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα είσαι σε θέση:

Σε επίπεδο Γνώσεων 

• Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές σχεδιασμού και σελιδοποίησης εντύπων

• Να γνωρίζουν την  διαδικασία από το στάδιο του σχεδιασμού ως και της εκτύπωσης / παρουσίασης στο διαδίκτυο

• Να μάθουν την ορολογία γραφικών τεχνών και πολυμέσων

• Να αναλύουν τις παραμέτρους με και να αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες μέσω λογισμικών σχεδιασμού και σελιδοποίησης

• Να διαχειρίζονται το περιεχόμενο

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων 

• Να χειρίζονται λογισμικά σχεδιασμού και σελιδοποίησης εντύπων

• Να υλοποιούν γραφιστικές εργασίες μέσω Η/Υ

• Να κάνουν χρήση εργαλείων και δυνατοτήτων σχεδίασης, μορφοποίησης, ειδικής επεξεργασίας (π.χ. εφέ), βελτίωσης σχεδίασης, αυτοματοποίησης και ποιοτικής ολοκλήρωσης του περιεχομένου

• Να επιβλέπουν μια παραγωγή