Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Η Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας αποτελεί έναν ευρύ επιστημονικό κλάδο που αναπτύχθηκε με την ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών. Ως αντικείμενο έχει εικόνες οποιασδήποτε προέλευσης πρωτογενώς προσιτές ή μη στην ανθρώπινη όραση. Μία εικόνα αποτελεί την αναπαράσταση μιας πραγματικότητας και χρησιμοποιείται ακριβώς για την αντίληψη αυτής της πραγματικότητας. Αντικείμενο της επεξεργασίας είναι εικόνες σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτή τη μορφή είναι δυνατή τόσο η αποθήκευση και η μετάδοση των εικόνων, όσο και η υπολογιστική επεξεργασία και ανάλυση για την επιτέλεση προκαθορισμένων διεργασιών, με σκοπό τη βελτίωση της αναπαράστασης, την εξαγωγή πληροφορίας και την ανάλυση του περιεχομένου, ή ακόμη τη συμπίεση.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό εφαρμογών οπτικής επικοινωνίας και την αποτελεσματική επεξεργασία εικόνας με χρήση των πλέον διαδεδομένων εργαλείων λογισμικού.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα είσαι σε θέση:

Σε επίπεδο Γνώσεων

·         Να εξηγούν τι βασικές αρχές χρήσης ψηφιακών εικόνων

·         Να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας

·         Να γνωρίζουν τις βιβλιοθήκες ψηφιακών εικόνων

·         Να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων

·         Να κατανοούν την διαδικασία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας από τη σύλληψη ως και την ένθεση / παρουσίαση

·         Να αναγνωρίζουν τις ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων

·         Να εφαρμόζουν εργαλεία και τεχνικές επεξεργασίας εικόνας

·         Να επεξεργάζονται εικόνες με στόχο την εξυπηρέτηση της δημιουργικής γραφής και ενημέρωσης

·         Να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν προχωρημένες λειτουργίες

·         Να υποστηρίζουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες