Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στους ωφελούμενους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν την κατασκευή ιστοσελίδων και εφαρμογών. Περιλαμβάνονται γνώσεις προγραμματισμού που απαιτούνται για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων οι οποίες συνδέονται με βάση δεδομένων.

Ο τεχνικός ανάπτυξης και σχεδίασης ιστοσελίδων και εφαρμογών σχεδιάζει και υλοποιεί ιστοσελίδες για το διαδίκτυο και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Για την κατασκευή στατικών ιστοσελίδων απαιτούνται γνώσεις html, css και javascript. Για την κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων απαιτούνται γνώσεις βάσεων δεδομένων και καθώς και προγραμματισμού server-side όπως π.χ. η γλώσσα php. Για την κατασκευή εφαρμογών απαιτείται γνώση του android studio. Όλες αυτές οι γνώσεις παρέχονται στο πρόγραμμα.

Στόχος Ικανότητας : Να μπορεί να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ιστοσελίδες και εφαρμογές.

Ο στόχος ικανότητας αναλύεται στους κάτωθι στόχους:

  • Να μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες κατασκευής στατικών ιστοσελίδων όπως html, css και javascript.
  • Να μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες κατασκευής δυναμικών ιστοσελίδων όπως βάση δεδομένων mysql και γλώσσα προγραμματισμού php.
  • Να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Android Studio για τη δημιουργία απλών εφαρμογών.
  • Να γνωρίζει τη διαδικασία δημοσίευσης ιστοσελίδων και εφαρμογών.